Projeler

33) Araştırmacı ” Mikro Sınıfı Bir İHA Tasarımı, Prototip İmalatı, Analizleri ve Uçuş Testleri Yapılan Uçakla Future Flight Design 2015 Yarışmasına Katılım” Anadolu Üniversitesi, Altyapı Projesi , Değerlendirme Aşamasında

32)Sürdürülebilir Havacılık için Yeşil Enerji Kaynaklarının Araştırılması” Yayın ve Araştırma Teşvik Projesi (Proje Yöneticisi),Değerlendirme Aşamasında

31)Yönetici: Yüksek Dean numaralı akışların yüzeye yerleştirilen engellerle etkileşiminin PIV yöntemiyle incelenmesi” Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Değerlendirme Aşamasında

30)Yönetici: İnsansız Hava Araçlarında Farklı Yakıtlar ile Çalışan Turbojet Motorunun Enerji, Ekserji ve Sürdürülebilirlik Analizleri” Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Değerlendirme Aşamasında

29) Yönetici: Uçaklarda Kullanılan Batarya Yönetim Sistemlerinin Termal Yönetimi Algoritması Geliştirilmesi, Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi,1502F072(6 mart 2015, Devam Ediyor)

28) Velocity Vector Determination in a Pre-Filming Air-Blast Atomized Combustor under Cold Start Conditions
Collaboration between Anadolu University and TUSAS Engine Ind.
10.2013-Continued

27) Mühendislik Mimarlık Fakültesi Enerji Verimliliği Laboratuarlarının Kurulması, Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 1002F71, (Devam Ediyor)

26) Ulusal Havacılık Mükemmeliyet Merkezi (UHAM), Anadolu Üniversitesi, (Devam Ediyor)

25) Havaalanı İçinde Uçak Motor Ve Yardımcı Güç Ünitesi (APU) Tarafından Üretilen Hava Kirliliğinin İzlenmesi, TÜBİTAK 2514 Destek Programı, (Değerlendirme Aşamasında)

24) (Proje İzleme Komitesi Üyesi) – Havacılık Alanında Kullanılan Motorların Kontrol Ünitesinin (FADEC) Tasarımı. Anadolu Ünv.-TEI Co-Op Projesi. 001.TEI.001.2011.DR.001 (devam ediyor)

23) İş Jetlerinde Kullanılan Bir Turboprop Motorun Deney Düzeneğinin Kurularak Performans Modelinin Oluşturulması (Proje Yöneticisi), 1303F054 (Devam Ediyor)

22) Soğutma Kanallarında Performans Artışı için Türbülator Kullanımının Deneysel Olarak İncelenmesi, Anadolu Üniversitesi, Genel Amaçlı Proje (Proje Yöneticisi), 1403F078 (Devam Ediyor)

21) Alternatif Enerji Kaynaklarının ve Havacılıkta Sürdürülebilirliğin İncelenmesi, Anadolu Üniversitesi, Yayın ve Araştırma Teşvik Projesi (Proje Yöneticisi), 1404F237 (Devam Ediyor)

20) Havaalanlarında Enerji Tüketimine Bağlı Çevresel Sürdürülebilirliğin İncelenmesi, Anadolu Üniversitesi, Lisansüstü Tez Projesi (Proje Yöneticisi),1402F053 (Devam Ediyor)

19) Bir İnsansız Hava Taşıtı için Polimer Elektrolit Membran Yakıt Hücresi Yığını Geliştirilmesi” Anadolu Üniversitesi, Lisansüstü Tez Projesi (Proje Yöneticisi), 1404F291 (Devam Ediyor)

18) Hidrojen Kullanan Turbofanlı Bir İnsansız Hava Aracının Ekserjetik Sürdürülebilirli Analizi, Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi,1001F14, 12.02.2015

17) 2 Zamanlı 2,5 hp Gücünde Patlar Motorlu Gözlem mini-İHA Tasarımı ve Seyir Uçuşu Eniyileştirmesi, Anadolu Üniversitesi, Lisansüstü Tez Projesi (Proje Yöneticisi), 1306F251 23.01.2015

16) Elektrik Motorlu Mikro Sınıfı İHA Tasarımı, Analizi, Testleri, Prototip İmalatı Ve Üretimi Yapılan Uçakla “SAE Aero Design 2014 West” Yarışmasına Katılım” Anadolu Üniversitesi, Altyapı Projesi (Proje Yöneticisi), 1309F329 10.01.2015

15) Sürdürülebilir Enerji Kaynaklarının Araştırılması” Anadolu Üniversitesi, Yayın ve Araştırma Teşvik Projesi (Proje Yöneticisi), 1306F195, 29/07/2014

14) (Danışman) – Anadolu Üniversitesi Havaalanı Terminal Binası Aydınlatma Sisteminin Analizi ve Yeşil Havaalanı Terminal Binası Altyapısına Hazırlık Çalışması. BAP. 1203F049, 01/04/2014

13) İç Soğutma Kanallarında Türbülatör Kullanımının İncelenmesi ve RANS Temelli Türbülans Modelleriyle Benzetimi (Proje Yöneticisi), 1306F250, 07/02/2014

12) Elektrik motorlu mikro sınıfı ve piston motorlu normal sınıfı iki ayrı İHA tasarımı, prototip imalatı, testlerinin yapılması – tasarlanan uçakların “SAE Aero Design 2013 West” yarışmasına katılması (Proje Yöneticisi), 1209F128, 17/12/2013

11) (Danışman) Quadrocopter ile Anlık Veri İletimi, Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 1208F130, 01/12/2013

10) Experimental Determination of the Combustion Efficiency with Engine Emissions of a Turbojet Engine
Collaboration between Anadolu University and TUSAS Engine Ind.
03.2011-07.2013

9) SHAUM İnsansız Hava Araçları (İHA) Laboratuarı Kurulması ve “SAE International, Aero Design East 2012” Yarışması İçin İHA Geliştirilmesi Projesi, Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi (Proje Yöneticisi), 1110F172, 01/09/2012

8) Hidrojenin İnsansız Hava Araçlarında Yakıt Olarak Kullanımı İçin Termodinamik Çevrimlerin Geliştirilmesi ve Modellenmesi” Anadolu Üniversitesi, Lisansüstü Tez Projesi (Proje Yöneticisi), 1001F14, 06/05/2012

7) Piston-Prop Uçak Motorlarının Ekserjoekonomik Çevresel Optimizasyonu, Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 1001F01 (Proje Yöneticisi), 12/05/2011

6) 1. Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığı’nda Doğalgaza Geçişe Hazırlık Amacıyla Isıtma Tesisatı Isı Yükü Hesapları, Anadolu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü, 01/08/1992

5) Toprak Enerji Sanayii A. Ş. Tesisi’nde Enerji Tasarrufu Olanaklarının Değerlendirilmesi, Anadolu Üniversitesi, 01/01/1992

4) ÇİTOSAN Çorum Çimento Sanayii’nde Döner Fırın, Soğutma ve Yakıt Sistemleri Arasında Otomasyonun Sağlanması, Anadolu Üniversitesi Eğitim Sağlık ve Bilimsel Araştırmalar Vakfı, 01/08/1990

3) Eskişehir Çimento Fabrikası’nda Soğutucu Çıkışındaki Atık Gazın Kurutma Ünitesinde Kullanılması Yoluyla Enerji Tasarrufu, Eskişehir Çimento Fabrikası (ESÇİM), 01/12/1985

2) Eskişehir Çimento Fabrikası’nda Yaş Sistem Döner Fırını Devreden Çıkarıp Kuru Sistem Döner Fırına Önkalsinasyon Uygulaması Yoluyla Enerji Tasarrufu, Eskişehir Çimento Fabrikası (ESÇİM), 01/10/1985

1) Enerji ve Fabrika’ya (ESÇİM) Enerji Ekonomisi Sağlayabilecek Yolların Topluca Değerlendirilmesi, Eskişehir Çimento Fabrikası (ESÇİM), 01/05/1985