Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

34) M.Z. Sogut, T. H. Karakoc, A. H. Goksin, “Ticari Binalarda Güneş ve Rüzgar Destekli Havalandırma Fanlarının Enerji ve Maliyet Etkinliğinin İncelenmesi” Türk Tesisat Mühendisleri Derneği Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Klima, Yangın ve Sıhhi Tesisat Dergisi, Sayı:92 Sayfa: 32, 08/2014

33) Z.Sogut, Z.Oktay, H.Karakoç, “Yenilenebilir Enerji Sistemlerinde Farklı Bir Bakış: Enerji Geri Kazanımı” Makine Mühendisleri Odası Mühendis ve Makine Dergisi Cilt 53 Sayı 633 Sayfa 51-59, 10/2012

32) Ö. Turan , İ. Orhan ve T. H. Karakoç, “Yüksek Bypasslı Turbofan Motorlarının Performans Analizleri ile İlgili Bilgisayar Yazılımı Geliştirme”, Niğde Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 1 (1), syf. 21-40, (Niğde Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yayını), 01/01/2012

31) Orhan, İ, Kapanoğlu, M ve Karakoç, T.H., “Hedef Programlama ile Bütünleşik Uçak Rotalama ve Bakım Çizelgeleme”, Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, Cilt 27, Sayı 1, 12/2011

30) Kıncay, O., Karakoç, T. H., “Duvardan Isıtma-Soğutma Sistemleri ve Tasarım İlkeleri”, Tesisat Mühendisliği Dergisi, TMMOB, Sayfa: 25-33, Sayı:124, 07/2011

29) Orhan, İ, Kapanoğlu, M ve Karakoç, T.H., “Concurrent Aircraft Routing and Maintenance Scheduling”, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Dergisi, 5(1), 73-79, 31/01/2011

28) Altuntaş, Ö ve Karakoç, T. H., “Türkiye’deki Bazı Hava Alanlarında İç Hat Uçuşları İçin Uçak Seçiminde Çevresel Etkilerin Göz Önünde Bulundurulmasının İncelenmesi”, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Dergisi, 5(1), 11-18, 31/01/2011

27) Arslan, B., Karakoç T. H., Yörü, Y., Altuntaş, Ö., “Uçak İklimlendirme Sistemleri ve İç Hava Kalitesi Üzerine Etkisi”, Mühendis ve Makina, Cilt: 51, Sayı: 607, 9-19, 2010

26) Yörü, Y., Karakoç T.H., Hepbaşlı, A., “Gaz Türbinli Motorlarda Hava Filtresi Bakımının Ekserjetik Etkisinin Deneysel İncelenmesi”, Mühendis ve Makina, , Cilt:50, Sayı 598, s.10-15, Kasım, 2009

25) Turan Ö., Karakoç T.H., “Ardyanmalı ve Ayrık Akışlı Turbofanlarda Fan Basinç Oranı ve Bypass Oranıyla Toplam Verimin Değişiminin İncelenmesi”, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Dergisi, 4(2),67-76, 2009

24) Turan Ö., Orhan İ., Karakoç T.H., “Yüksek Bypasslı Turbofan Motorlarının Performans Analizleri”, Niğde Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 2008

23) Turan Ö., Orhan İ., Karakoç T.H., “Yüksek Bypasslı Turbofan Motorlarının Tasarım Noktası Analizleri”, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Dergisi, 3(3),1-8, 2008

22) Konutlarda Doğal Gaz Projelendirmesi, Türk Tesisat Mühendisleri Derneği (TTMD), Prof. Dr. Hikmet Karakoç (Kasım-Aralık 2006), 46, Ek 24, 1-8., 12/2006

21) Sıcak Sulu Isıtma Sistemlerinin Boru Çapı Hesabı, Türk Tesisat Mühendisleri Derneği (TTMD), Prof. Dr. Hikmet Karakoç (Temmuz-Ağustos 2006), 44, Ek 22, 1-16, 08/2006

20) Radyatör Sayısının Belirlenmesi ve Yerleştirilmesi, Türk Tesisat Mühendisleri Derneği (TTMD), Prof. Dr. Hikmet Karakoç (Mayıs-Haziran 2006), 43, Ek 21, 1-4., 06/2006

19) Isı Hesabına Bir Örnek, Türk Tesisat Mühendisleri Derneği (TTMD), Prof. Dr. Hikmet Karakoç (Mayıs-Haziran 2006), 43, Ek 20, 1-8, 06/2006

18) Isı Kaybı Hesabı, Türk Tesisat Mühendisleri Derneği (TTMD), Prof. Dr. Hikmet Karakoç (Mart-Nisan 2006), 42, Ek 19, 1-12., 04/2006

17) Karakoç T.H. ve Turan Ö., “Gaz Türbinli Motorlarda Performans Analiz ve Değerlendirme Programı”, Anadolu Ü. Bilim ve Teknoloji Dergisi, 3(2), 351-360, 2002

16) Karakoç T.H., Türkdoğan A., Uçak Yapısal Bütünlük Programının Gelişim Yılları –2, Mühendis ve Makina, Ağustos 1996, Cilt 37, Sayı 439, s.43-46, 01/08/1996

15) Karakoç T.H., Türkdoğan A., Uçak Yapısal Bütünlük Programının Gelişim Yılları –1, Mühendis ve Makina, Temmuz 1996, Cilt 37, Sayı 438, s.25-30, 01/07/1996

14) Par B., Karakoç T.H., Uluakay F., Eskişehir Çimento Fabrikası Atık Enerjisinden Yararlanarak Sera Isıtılması, Mühendis ve Makina No:425 s. 16-19, 01/06/1995

13) Karakoç T.H., Mahir N., Kılıçkaya S., Döner Fırın Soğutma ve Yakıt Sistemleri Arasında Otomasyon Çalışmaları-ÇİTOSAN Çorum Çimento Sanayiinde Bir Uygulama, Türk Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi, Cilt 18, Sayı 3,, 01/06/1995

12) Karakoç T.H., Çimento Endüstrisinde Isı Enerjisi Tasarrufu ve Reküperasyon, Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği Çimento Bülteni, Cilt 26, Sayı 269, 1-12, 11/1989

11) Karakoç T.H., Uluakay F., Çimento Değirmenine Seperatör Uygulaması ile Maliyet ve Enerji Tasarrufu, Türk Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi, Eylül 1989, 31-35, 01/09/1989

10) Karakoç T.H., Uluakay F., Eskişehir Çimento Fabrikası Özelinde Hazırlanan Isı Enerjisi Tasarruf Projeleri, Mühendis ve Makina Dergisi, Cilt 30, Sayı 950, Mart 1989, 39-43, 01/03/1989

9) Karakoç T.H., Yarman T., Çimento Üretiminde Bilgisayarla Elektrik Enerjisi Yönetimi, Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği Çimento Bülteni, 1-13, 02/1989

8) Karakoç T.H., Çimento Sanayinde Kömür Kullanımı ve Alternatif Yakıtlar, Türk Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi, 45-48, 12/1988

7) Karakoç T.H., Çimento Fabrikalarında Elektrik Enerjisi Bilançosu ve Bilgisayarla Bilanço Hesabı, Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği Çimento Bülteni, 1-12, 10/1988

6) Karakoç T.H., Akalan S., Uluakay F., Çimento Üretim Sistemlerindeki Enerji Tüketimleri ve Dönüşüm Sürecindeki Tasarruflar, Türk Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi, Eylül 1988, 23-28, 01/09/1988

5) Akalan S., Karakoç T.H.,Döner Fırındaki Yanma ve Yakma Teknikleri, Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği Çimento Bülteni, 1-16, 06/1988

4) Karakoç T.H., Çimento Endüstrisinde Enerji Ekonomisi Amacıyla Yapılabilecek Çalışmaların Topluca Değerlendirilmesi, Türk Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi, s.35-39, Ankara, 01/03/1988

3) Karakoç T.H., Döner Fırın Isı Bilançosu, (Eskişehir Çimento Fabrikası’nda Uygulama) Anadolu Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt IV, Sayı 2, 11-23, 1988

2) Yarman B.S., Karakoç T.H., Üniversite-Sanayi İşbirliği ile ARGE Faaliyetlerinin Önemi ve Genel Bir Değerlendirme, Prof. Dr. Suat Mirza’nın Anısına Armağan (Özel Sayısı), Cilt 2, Anadolu Üniversitesi Yayınları No 228, 211-218, 1986

1) Karakoç T.H., 1. Milli Teknoloji Kongresi (8-10 Mayıs 1984) Uzatısında Türkiye’de Üniversite-Sanayi İşbirliği ve Araştırma-Geliştirme Faaliyeti, Anadolu Üniversitesi Müh.-Mim. Fakültesi Dergisi, Cilt 2, 2003-206. Sayı 1, 1985