Yazılan Ulusal Kitaplar ve Kitaplardaki Bölümler

31) Karakoç, T.H. ve diğerleri, Enerji Tasarrufu (3. Baskı): Ünite 1, 5, (Editör: Özdaş K.), Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2015

30) Sanayide Enerji Ekonomisi, Anadolu Üniversitesi AÖF Ders Kitabı, Editör (Karakoç T. H.), 2014

29) Isıtma Havalandırma ve Klima Sistemlerinde Enerji Ekonomisi, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2977, AÖF Yayını No: 1931, Editör (Karakoç T. H.), 2013

28) Elektrik Bakım Arıza Bulma ve Güvenlik, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2781, AÖF Yayını No: 1739, Editör (Karakoç T. H.), 2013

27) Karakoç, T.H. ve diğerleri, Yenilenebilir Enerji Kaynakları: Ünite 5, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2927, AÖF Yayını No: 1884, 2013

26) Sanayide Enerji Ekonomisi, Anadolu Üniversitesi AÖF Ders Kitabı, Editör (Karakoç T. H.), 2012

25) Karakoç, T.H. ve diğerleri, Enerji Tasarrufu: Ünite 1, 5, (Editör: Özdaş K.), Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2012

24) Karakoç T.H., KTH Kalorifer Tesisatı Hesabı, Verimli Sistemler, 2011

23) Karakoç T.H., Turan, O., Binyıldız, E., Yıldırım, E., “IY, Isı Yalıtımı”, ODE Teknik Yayınları, 2011

22) Karakoç, T.H. ve diğerleri, Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Kullanımı: Ünite 6, 10, (Editör: Yörükoğulları E.), Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2010

21) Karakoç, T.H. ve diğerleri, Enerji Analizi ve Yönetimi: Ünite 1, 3, 7, 9 (Editör: Tanışlı M.), Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2010

20) Karakoç, T.H. ve diğerleri, Enerji, Enerji Tasarrufu ve Çevre: Ünite 1, 5, (Editör: Özdaş K.), Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2010

19) Karakoç, T.H. ve diğerleri, Enerji Ekonomisi: Ünite 1, 4, 5, 6, 7, 8, (Editör: Karakoç T. H.), Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2010

18) Karakoç T.H., Gökşin, A.H., “Nemlendirme Tekniği”, HAVAK Teknik Yayınları, 2010

17) Karakoç, T.H., ve diğerleri “Geleneksel Enerji Kaynakları ve Kullanımı: Ünite 8,9, 10”, (Editör: Orhun, Ö.), Anadolu Üniversitesi Yayınları No:1032, ISBN 978-975-06-0640-3, 2009

16) Karakoç T.H., “Gaz Türbinli Motorların Yakıt Sistemleri – Gözden Geçirilmiş 2. Baskı”, Anadolu Üniversitesi Yayın No 984, Sivil Havacılık Yüksekokulu Yayın No 6, 12/11/2008

15) Karakoç H.K., Turgut E.T., Gaz Türbinli Motor Sistemleri, Anadolu Üniversitesi Yayınları, ISBN 978-975-06-0534-5, 01/07/2008

14) DGT (Doğal Gaz Tesisatı), Prof. Dr. T. Hikmet Karakoç, DemirDöküm Teknik Yayınları, Yayın No: 10, ISBN: 975-95152-8-8., 2006

13) KTH (Kalorifer Tesisatı Hesabı), Prof. Dr. T. Hikmet Karakoç, DemirDöküm Teknik Yayınları, Yayın No: 9, ISBN: 975-95152-7-X., 2006

12) Yalıtım (Kitabın üç bölümü Binyıldız E., ve Turan O. ile birlikte hazırlandı), Prof. Dr. T. Hikmet Karakoç, TMMOB, Makine Mühendisleri Odası, Yayın No: MMO/2005/399, ISBN: 975-395-989-3., 2005

11) Karakoç T.H., TS 825’e Göre Uygulamalı Kalorifer Tesisatı Hesabı, İzocam Teknik Yayınları (Baskıda), 01/08/2001

10) Karakoç T.H., Kalorifer Tesisatı Hesabı (Genişletilmiş 3. Baskı), Demirdöküm Teknik Yayınları No 1, Şubat 2001., 01/02/2001

9) Karakoç, T.H., “Brülörler”, DemirDöküm Teknik Yayınları 7, Ekim 2000, 01/10/2000

8) Karakoç T.H., Doğalgaz Tüketici El Kitabı (4. Baskı), Demirdöküm Teknik Yayınları No 4, Ağustos 2000, 01/08/2000

7) Karakoç T.H., Binyıldız E., Turan O., Binalarda ve Tesisatta Isı Yalıtımı, Ode Teknik Yayınları No G20, Eylül 1999, 01/09/1999

6) Karakoç T.H., Kalorifer Tesisatı Hesabı Programı El Kitabı, Demirdöküm Teknik Yayınları No 1, Mayıs 1998., 01/05/1998

5) Karakoç T.H., Enerji Ekonomisi, Demirdöküm Teknik Yayınları No 2, Nisan 1997, 01/04/1997

4) Karakoç T.H., Uçaklarda Gaz Türbinli Motorların Yakıt Sistemleri, Anadolu Üniversitesi Yayın No 984, Sivil Havacılık Yüksekokulu Yayın No 6, Şubat 1997., 01/02/1997

3) Karakoç T.H., 1. HİBMK’da Atık JP-4 Uçak Yakıtının Isınmada Kullanıma Uygun Yakıt Haline Getirilmesi, Anadolu Teknoloji Araştırma Parkı (ATAP), Yayın No:1, Eskişehir 1996., 01/01/1996

2) Karakoç T.H., (İndeks Düzenlemesi) İndeks, Türk Isı Bilimi ve Tekniği Derneği, Mart 1992, 01/03/1992

1) Karakoç T. H., Kılıçkaya S., Karakoç N., ÇİTOSAN Çorum Çimento Sanayii’nde Atık Sıcak Gazdan Yararlanma, Anadolu Üniversitesi Eğitim Sağlık ve Bilimsel Araştırmalar Vakfı, Yayın No 83, Şubat 1990, 01/02/1990