Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler

50) Nevzet Kaya, Turan Onder, Karakoc T. Hikmet, Midilli Adnan, “Yakıt Hücreli Bir Yüksek İrtifa Yüksek Takat İnsansiz Hava Aracının Farklı İrtifalarda Azami Uçuş Sürelerinin Hesaplanması”, Ulusal Hidrojen Teknolojileri Kongresi, Istanbul, Turkey, 20/12/2015 – 23/12/2015

49) Yasin Sohret, Ali Dinc, Hikmet Karakoc, 80 kN Gücünde Bir Turbofan Motorun Yanma Veriminin Egzoz Emisyonları Yardımıyla Hesaplanması, III. Ulusal Havacılık Teknolojisi ve Uygulamaları Kongresi, İzmir, Turkey, 10/2015

48) Emin AÇIKKALP, Arif HEPBAŞLI, Hikmet KARAKOÇ, ‘Bir ev tipi buzdolabı için ileri ekserji analizi’, 20. ULUSAL ISI BİLİMİ VE TEKNİĞİ KONGRESİ, 2-5 Eylül 2015

47) M. Z. SÖĞÜT, Hikmet KARAKOÇ, Ramazan KÖSE, ‘Hava süspansiyon körüğü üreten bir fabrikanın ön enerji etüdüne bağlı enerji verimlilik potansiyelinin incelenmesi’, 20. ULUSAL ISI BİLİMİ VE TEKNİĞİ KONGRESİ, 2-5 Eylül 2015

46) Gülcan ÖZEL, Emin AÇIKKALP, Arif HEPBAŞLI, Hikmet KARAKOÇ “Bir kojenerasyon tesisisin ileri ekserji analizi, “20. ULUSAL ISI BİLİMİ VE TEKNİĞİ KONGRESİ, 2-5 Eylül 2015

45) Söğüt M. Z., Özcan M., Karakoç T. H., “KAPALI YÜZME HAVUZLARINDA ENERJi YÖNETiMi”,12. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 8-11 NİSAN 2015/İZMİR

44) Söğüt M. Z., Mutlu H., Karakoç T. H., “BÜYÜK YERLEŞKELERİN ISITMA SİSTEMLERİNDE HİDROLİK BALANS VE ENERJİ VERİMLİLİĞİ; ÖRNEK UYGULAMA”, 12. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ – 8-11 NİSAN 2015/İZMİR

43) Söğüt M. Z., Karakoç T. H., “Klimalarda Enerji Verimliliği Sınıflandırılmasında Farklı Bir Yaklaşım: Ekserjetik Verimlilik Oranı ve Çevresel Etki Oranı” , XI. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, İzmir, Türkiye, 17/04/2013

42) Altın M., Aktakka S., Günerhan H., Karakoç T. H., “Farklı İklim Bölgelerine Ait Isıtma-Soğutma Tasarım Sıcaklıklarının Dikkate Alınarak Bir Isı Geri Kazanım Sisteminin Tasarımı”, XI. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, İzmir, Türkiye, 17/04/2013

41) Söğüt, Z., Oktay Z., Karakoç, T. H., “Yenilenebilir Enerji Sistemlerinde Farklı Bir Bakış: Enerji Geri Kazanımı”, VI Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu, Kayseri Makina Mühendisleri Odası, Kayseri, Türkiye, 10/2011

40) Oktay, Z., Coskun, C., Karakoc, T.H. ve Bayboz, B., “Güneş radyasyonu Yoğunluk dağılımının bina Güneş Enerji sistemleri Hesaplarında Kullanılması,” X. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, İzmir, Türkiye, 14/04/2011

39) Karakoç, T.H., Midilli, A., Kaya, N., “İnsansız Hava Araçlarının Dünü, Bugünü, Yarını”, Ulusal Havacilik ve Uzay Konferansi, UHUK-2010-024, Eskisehir, 17/09/2010

38) Aydın, H., Turan, Ö., Karakoç, T.H., Midilli, A., “Bir Turboprop Motorun Ekserji Analizi”, Ulusal Havacilik ve Uzay Konferansi, UHUK-2010-123, Eskisehir, 16/09/2010

37) Tunca, F., Altuntaş, Ö., Karakoç, T.H., “İstanbul ve Antalya’da İniş Kalkış Yapan Uçakların APU Kaynaklı CO2 Salınımlarının SOFC Kullanılarak Azaltılması”, Ulusal Havacilik ve Uzay Konferansi, UHUK-2010-097, Eskisehir, 16/09/2010

36) Yörü, Y., Karakoç T. H., Hepbaşlı, A., “Gaz Türbinli Motorlarda Hava Filtresi Bakımının Ekserjetik Etkisinin Deneysel İncelenmesi”, IV. Bakım Teknolojileri Kongresi ve Sergisi, Denizli, 23/10/2009

35) Arslan, B., Karakoç T. H., Yörü, Y., Altuntaş, Ö., “Uçak İklimlendirme Sistemleri ve İç Hava Kalitesi Üzerine Etkisi”, IV. Bakım Teknolojileri Kongresi ve Sergisi, Denizli, 23/10/2009

34) Orhan, İ., Karakoç T. H., “Bakım Yönetim Süreçleri ve Etkinliğinin Değerlendirilmesi”, IV. Bakım Teknolojileri Kongresi ve Sergisi, Denizli, 22/10/2009

33) Ö. Turan ve T. H. Karakoç, “Ticari Turbofanların Tasarım Parametrelerinin Isıl Verim Üzerine Etkisi”, 17. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi (ULIBTK’09), Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas, 24/06/2009

32) Altuntaş, Ö., Karakoç, T.H., “Piston-Proplarda Hidrojen Kullanımının Performans ve Çevre Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi”, VII. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, UTES’2008, İstanbul, 18/12/2008

31) Turgut, E.T., Tunca, F., Yılmaz, Ö., Sarıaydın, H., Karakoç, T.H., “Havacılıkta Yenilenebilir Enerji ve Sürdürülebilirlik”, VII. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, UTES’2008, İstanbul, 18/12/2008

30) Turan Ö. ve Karakoç T.H., “Ayrık Akışlı Ardyanmasız Turbofanların İdeal ve Gerçek Çevrimlerinin Geliştirilen Yazılımlar Yardımıyla İncelenmesi”, II. Ulusal Havacılık ve Uzay Konferansı, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul, 15/10/2008

29) Yörü Y., Karakoç T.H., Turgut E.T., Hepbaşlı A., “Ortam Sıcaklığının Gaz Türbinlerinde Kompresör Ekserjisine Etkisi”, Kayseri VII. Havacılık Sempozyumu (HaSeM’08), Kayseri., 15/05/2008

28) Altuntaş Ö., Karakoç T. H., Çağlayan İ. H., “Hava Aracı Bakımlarında Titreşim Analizinin Önemi”, III. Bakım Teknolojileri Kongresi ve Sergisi, Denizli, 23/11/2007

27) Karakoç, T.H., Turgut. E. T., Hepbaşlı A., “Exergy Analysis of a Turbofan Engine II”, Summer Course on Exergy And Its Applications, İTÜ, 2007., 2007

26) Turgut. E. T., Karakoç, T.H., Hepbaşlı A., Exergy Analysis of a Turbofan Engine I, Summer Course on Exergy And Its Applications, İTÜ, 2007., 2007

25) Turgut. E. T., Karakoç, T.H., Hepbaşlı A., “Bir Uçak Turbofan Motorunun Ekserji Analizi”, 16. Ulusal Isı bilimi ve Tekniği Kongresi, Kayseri., 2007

24) Karakoç T.H., Turgut E.T., Hepbaşlı A., “Exergetic Analysis of an Aircraft Turbofan Engine”, Summer Course on Exergy and Its Applications, Anadolu Üniversitesi, 14-16 August 2006, Proceedings, 176-183., 14/08/2006

23) Karakoç T.H., Işıklı B., Atmaca F., Toka S., Kaba Ş., “Uçaklarda İç Hava Kalitesi ve Neden Olabileceği Problemler”, Kayseri VI Havacılık Sempozyumu, 12-14 Mayıs 2006, Bildiriler Kitabı, 550-554., 12/05/2006

22) Demir M., Karakoç T.H., Korul H., “Türkiye’de Havaaracı Bakım Eğitimi Veren Okulların Karşılaştırılması”, Kayseri VI Havacılık Sempozyumu, 12-14 Mayıs 2006, Bildiriler Kitabı, 675-678., 12/05/2006

21) Orhan İ., Turgut E.T., Kapanoğlu M., Karakoç T.H., “Kalite-Güvenilirlik Açısından Bakım Kayıtlarının Önemi ve Kayıtların Tutulmasındaki Aksaklıklara Çözüm Önerileri”, Kayseri VI Havacılık Sempozyumu, 12-14 Mayıs 2006, Bildiriler Kitabı, 649-653., 12/05/2006

20) Karakoç T.H., Işıklı B., Atmaca F.,Toka S., Kaba Ş., “Uçaklarda İç Hava Kalitesi ve Neden Olabileceği Problemler”, VII. Ulusal Tesisat Mühendisleri Kongresi,429-441,, 24/11/2005

19) Güneş, C., Orhan, İ., Karakoç, H., “Bakım Kayıtlarının Kalite ve Güvenilirlik Açısından Değerlendirilmesi”, II.Bakım Teknolojileri Kongresi ve Sergisi,331-350,Denizli, 14/05/2005

18) Dalkıran, A., Orhan, İ., Karakoç, H., “Bakım Kayıtlarının İnternet Üzereinden Tutulması ve Değerlendirilmesi”, II. Bakım Teknolojileri Kongresi ve Sergisi,207-220,Denizli, 12/05/2005

17) Şenozan, S.,Orhan, İ., Karakoç, H., “Sivil Havacılık Sektörüne Yönetim ve Bakım Anlamında Bir Bakış”, II. Bakım Teknolojileri Kongresi ve Sergisi,151-188,Denizli, 12/05/2005

16) Turgut T.Enis ve Karakoç T.Hikmet, “Günümüzde Hidrojenin Havacılıktaki Yeri ve Gelecek İçin Öngörüler”, Havacılıkta İleri Teknolojiler ve Uygulamaları Sempozyumu, İstanbul, 09/12/2004

15) Karakoç, H., Orhan, İ., “Kojenerasyon Tesislerinde Bakım Uygulamaları”, I. Bakım Teknolojileri Kongresi ve Sergisi,317-322, 19/10/2003

14) Turan Ö. ve Karakoç T.H., “Gaz Türbinli Motorlarda Performans Analiz ve Değerlendirme Programları”, Kayseri Erciyes Üniversitesi IV. Havacılık Sempozyumu, Kayseri, 2002

13) Karakoç T.H., Pekcan Y., Ören R., Modern Uçaklarda Uçuş Bilgilerinin Bakım İçin Analizi, Kayseri 2. Havacılık Sempozyumu, 11-15 Mayıs 1998, Bildiriler Kitabı, s.399-404, Kayseri, 11/05/1998

12) Karakoç T.H., Candan B., Hava Uzay Yapılarında Ömür Tahmini, Kayseri 2. Havacılık Sempozyumu, 11-15 Mayıs 1998, Bildiriler Kitabı, s.89-98, Kayseri, 11/05/1998

11) Candan B., Karakoç T.H., Uçak Yapısal Bütünlük Programı F-4 Uçağı İçin Bir Uygulama, Kayseri Birinci Havacılık Sempozyumu, Erciyes Üniversitesi Sivil Havacılık Y.O., 13-16 Mayıs 1996, Bildiriler Kitabı s.357-364, 01/05/1996

10) Türkdoğan A., Karakoç T.H., Savaş Uçaklarında Kanat Kökü Yüklerinin Hesaplanması Amacıyla Strain Gage Montajı ve Kalibrasyonu, Kayseri Birinci Havacılık Sempozuymu, Erciyesi Üniversitesi Sivil Havacılık Y.O. 13-16 Mayıs 1996, Bildiriler Kitabı, s.365-373, 01/05/1996

9) Karakoç T.H., 1.HİBKM’lığı Isıtma Tesisatında Isı Dengesi Oluşturulması ve Enerji Tasarrufu Çalışmaları, Uluslararası Katılımla 10. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, s.1259-1269, Gazi Üniversitesi, Ankara, 06/09/1995

8) Karakoç T.H., Kılıçkaya M.S., Sürücü A., Altunan G., Cam Sanayiinde Enerji Tasarrufu Olanaklarının Değerlendirilmesi-Toprak Enerji Sanayi A.Ş. tesislerinde bir araştırma, 9. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, s.477-486 Elazığ, 20/09/1993

7) Karakoç T.H., Saryal N., Selçuk N., (Kongre Kitabı Editörlüğü), Isı Bilimi ve Tekniği 8. Ulusal Kongresi, Bildiriler Kitabı, 10-12 Eylül 1992, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, 1992, 10/09/1992

6) Karakoç T.H., Çimento Endüstrisinde Elektrik Enerjisi Yönetimi ve Elektrik Enerjisi Tasarrufu, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği, Ankara, 19-20 Ekim 1989, Tebliğler Kitabı, 9-34, 19/10/1989

5) Karakoç T.H., Hortaçsu Ö., Sanayi Tesisleri Elektrik Enerjisi Bedelinin Dinamik Programlama ile Minimizasyonu, Ülkemiz Kalkınmasında Mühendisliğin Rolü Sempozyumu, Yıldız Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, s. 374-379, İstanbul,, 20/06/1988

4) Karakoç T.H., Sanayi Tesislerindeki Enerji Tarifeleri ve Sözleşme Gücünün Belirlenmesinde İzlenebilecek Politikalar, Ülkemiz Kalkınmasında Mühendisliğin Rolü Sempozyumu, Yıldız Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, s. 98-105, İstanbul,, 20/06/1988

3) Karakoç T.H., Elektrik Motoru ile Tahrik Edilen Ünitelerin Çalışma Kapasitelerinin Özgül Elektrik Enerjisi Tüketimine ve Güç Faktörüne Etkisi-Eskişehir Çimento Fabrikası Tabanında Bir İnceleme, Elektrik Müh. 2. Ulusal Kongresi, s.347-750, Ankara, 23/09/1987

2) Yarman T., Karakoç T.H., Yaş ve Kuru Sistemli Bir Çimento Fabrikasında Pahalı Yaş Sisteminin İptali ve Kuru Sistemin Önkalsinasyonla İyileştirilmesi Yoluyla Yılda Milyar TL Eşdeğeri Enerji Tasarrufu, Türkiye 4. Enerji Kongresi, s.23-32, İzmir, 17/11/1986

1) Yarman T., Karakoç T.H., Eskişehir Çimento Fabrikasında Soğutucu Çıkışındaki Atık Gazın Kurutma Ünitesinde Kullanılması Yoluyla Enerji Tasarrufu, Türkiye 4. Enerji Kongresi, s.197-204, İzmir, 17/11/1986