Yönetilen Doktora Tezleri

16) Durmuş, Seyhun, ‘Gaz Türbinlerinde Film Soğutma Akış Karakteristiklerinin PIV Yöntemiyle İncelenmesi, Anadolu Üniversitesi, (Devam ediyor)

15) Yüca, Emre, “Uçaklarda Kullanılan Pistonlu Motorların Farklı Yakıt Kullanımında Performans Enerji ve Çevresel Etki Faktörlerinin Araştırılması”, Anadolu Universitesi, (Devam Ediyor)

14) Şöhret, Yasin, “Ön Sıvı Film Oluşumlu, Hava Parçalamalı Bir Yakıt-Hava Püskürtücülü Yanma Odası İçinde Raman Görüntülemeyle Sıcaklık ve Yanma Ürünlerinin Ölçülmesi”, Anadolu Universitesi, (Devam Ediyor)

13) Çoban, Kahraman, “Bir Gaz Türbin Motorunda Biyoyakıt kullanımında, Ekserjı ve sürdürülebilirlik Analizi”, Anadolu Universitesi, (Devam Ediyor)

12) Yıldız, Melih, “Uçaklarda Kullanılan Batarya Yönetim Sistemlerinin Termal Yönetimi Algoritması Geliştirilmesi”, Anadolu Universitesi, (Devam Ediyor)

11) Dalkıran, Alper, “Havaalanlarında Enerji Tüketimine Bağlı Çevresel Sürdürülebilirliğin İncelenmesi”, Anadolu Universitesi, (Devam Ediyor)

10) Kaya, Nevzat, “Hidrojen Kullanan Turbofanlı Bir İnsansız Hava Aracının Ekserjetik Sürdürülebilirli Analizi”, Anadolu Universitesi, 12/02/2015

9) Açıkgöz, Özgen, “Yenilenebilir Enerji Destekli Duvardan ısıtma sisteminin Egzerjitik ve Ekolojik Analizi“, (İkinci Danışman), 2013

8) Akbulut, Uğur, “Yenilenebilir Enerji Kaynaklı Duvardan Isıtma ve Soğutma Sisteminin Teorik ve Deneysel Olarak İncelenmesi”, Yıldız Teknik Üniversitesi, (İkinci Danışman), 2012

7) Altuntaş, Önder, “Piston-prop Uçak Motorlarında Ekserjoekonomik Çevresel Optimizasyon”, Anadolu Universitesi, 12/05/2011

6) Söğüt, Ziya, “Çimento Sektöründe Döner Fırın Prosesinin Eksergonomik Optimizasyonu”, 2009

5) Orhan, İlkay,”Uçak Bakım Planlamasının Eniyilenmesine Yönelik Bir Karar Destek Tasarımı”, Anadolu Üniversitesi, 24/10/2007

4) Turgut, T Enis.”Uçaklarda Kullanılan Gaz Türbinli Motorların Ekserjoekonomik Analizi”, Anadolu Üniversitesi, 26/09/2007

3) Turan, Önder. ” Turbofan Motorlarının Elitizmli Genetik Algoritma Yöntemiyle Optimizasyonu “, Anadolu Üniversitesi, 19/09/2007

2) Yörü, Yılmaz, “Kojenerasyon Tesislerinde Ekserji Analizi”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 2004

1) Türkdoğan, Adem. ” Yorulma Açısından Uçak Yapılarının İncelenmesi ve Manevra Kabiliyeti Yüksek Bir Uçakta Kanat Kökü Yüklerinin Hesaplanması”, Anadolu Üniversitesi, 01/01/1997