Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

22) Yiğit, Emrah, ‘Bir Yanma Odasında Enerji Ekserji ve Sürüdülebilik Analizi’, Anadolu Üniversitesi, (Devam ediyor)

21) Tüzemen, Seda, “Hava Aracı İklimlendirme Sistemlerinin Termodinamik Analizi”, Osmangazi Üniversitesi, (İkinci Danışman, Devam Ediyor)

20) Ekici, Selçuk, “Mini Turbojet/Turboprop Motorun İleri Ekserji Analizi”, Anadolu Üniversitesi, İkinci Danışman, (29/05/2015)

19) Yalın, Görkem, “Bir İnsansız Hava Taşıtı için Polimer Elektrolit Membran Yakıt Hücresi Yığını Geliştirilmesi”, Anadolu Universitesi, (05/2015)

18)Karagöz, Şakir.”Yüksek Dean numaralı akışların yüzeye yerleştirilen engellerle etkileşiminin PIV yöntemiyle incelenmesi” (2015)

17) Tekçe, Mustafa Serdar, “2 Zamanlı 2,5 hp Gücünde Patlar Motorlu Gözlem mini-İHA Tasarımı ve Seyir Uçuşu Eniyileştirmesi”, Anadolu Universitesi, 23/01/2015

16) Yıldırım, Elif, “Helikopter Motorunun Ekserjetik Analizi ve Sürdürülebilirlik Değerlendirmesi”, Osmangazi Üniversitesi, (İkinci Danışman), 11/12/2014

15) Durmuş, Seyhun, “İç Soğutma Kanallarında Türbülatör Kullanımının İncelenmesi ve RANS Temelli Türbülans Modelleriyle Benzetimi”, Anadolu Üniversitesi, 01/2014

14) Şöhret, Yasin. “Deneysel Bir Turbojet Motorunun Motor Emisyonlarıyla Yanma Veriminin Belirlenmesi”. Anadolu Üniversitesi, 07/2013

13) Orman, Erkan. “Eksenel ve Teğetsel Akım İndükleme Faktörü Değerlerinin Rüzgar Türbin Performansına Etkilerinin İncelenmesi”, Anadolu Üniversitesi, 06/08/2010

12) Altuntaş, Önder, “Uçak Motorlarında Titreşim Analizi”, Anadolu Üniversitesi, 01/08/2007

11) Özbayraktar, Nail, “Gaz Türbinli Motorların Motor Kontrol Sistemleri ve CFM-56-7B Örneği”, Anadolu Üniversitesi, 17/02/2004

10) Dalkıran, Alper. “İnternet üzerinden bilgisayar destekli bakım yönetim sistemi ve havacılık uygulaması”, Anadolu Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu, 2004

9) Turgut, T Enis. “Uçaklarda Eksenel Akışlı Kompresörlerin Boyutlandırılması ve Ön Tasarım İçin Bir Yazılım”, Anadolu Üniversitesi, 23/07/2003

8) Aksüzek, Yeliz, “Kompleks Binalarda Enerji Verimliliği, Tasarrufu ve Enerrji Yönetimi”, Süleyman Demirel Üniveristesi, 10/04/2003

7) Orhan, İlkay. “Kojenerasyon Tesislerinde Kullanılan Güç Teknolojileri”, Anadolu Üniversitesi, 06/02/2003

6) Çalışır, Duran. “Hava Araçlarında Korozyon Problemleri, Tespit Yöntemleri, Alınabilecek Önlemler ve Socata TB-20 Trinidad Tipi Uçaklarda Korozyon Önleme ve Giderme İşlemleri”, Anadolu Üniversitesi, 30/06/2001

5) Turan, Önder, “Gaz Türbinli Motorlarda Performans Analiz ve Değerlendirme Programları”, Anadolu Üniversitesi, 15/09/2000

4) Benli, M. Kemal. “Konutlarda Doğalgaza Geçiş ve Ortaya Çıkabilecek Sorunlar”, Afyon Kocatepe Üniversitesi, 01/02/1997

3) Candan, Bülent. “Uçak Yapısal Bütünlük Programı için Bilgisayar Yazılımı – F4 Uçağı İçin bir Uygulama”, Anadolu Üniversitesi, 01/01/1997

2) Sürücü, Alper. “Uçak Modernizasyonunun Ekonomik Analizi”, Afyon Kocatepe Üniversitesi,, 01/06/1996

1) Erdem, Muhammet. “Burun Tekerlekli Hafif Nakliye Uçağı İniş Takımı Ön Tasarımı ve Boyutlandırılması – HD 19 için bir uygulama”, Anadolu Üniversitesi, 30/11/1995